McCANN consulting

McCANN Consulting ir McCANN Worldgroup Riga grupas komunikācijas vadības konsultāciju uzņēmums.

Mūsu vērtības:

aizrautība

Aizrautība dzīvo mūsos, uzlādē un virza mūs tuvāk mērķiem

uzticība

Uzticība netiek piešķirta. Mēs to nopelnām ar saviem darbiem, nevis vārdiem.

attīstība

Attīstība ir nemitīgas pilnveidošanās rezultāts. Mēs ieguldām „sevī“, lai sniegtu lielāku pievienoto vērtību klientam.

Kur aizrautība satiekas ar izaicinājumu!

kompetences

01

korporatīvā komunikācija

korporatīvā komunikācija

„Caurspīdība“ vārdos, vienlaikus vērtībās un misijā balstīts integrēts vēstījums.

02

patērētāju attiecības

patērētāju attiecības

Integrētas mediju attiecības un sociālo mediju komunikācija kopējā uzņēmuma komunikācijas stratēģijā.

03

iekšējā komunikācija

iekšējā komunikācija

Darbinieks ir uzticams informācijas avots, ko ir jāizmanto, ja zina kā. Mēs zinām!

04

pētījumi un analīze

pētījumi un analīze

Viegli komunicējami, izmērāmi un ar izpratni veidoti pētījumi, kas sniedz praktiskas atziņas.

05

problēmjautājumu un krīzes vadība

problēmjautājumu un krīzes vadība

Spēja paredzēt un sagatavoties riskiem, lai pārliecinātu rīkotos, kad apdraudēta reputācija.

06

lobēšana un publiskās attiecības ar valsts un pašvaldības institūcijām

lobēšana un publiskās attiecības ar valsts un pašvaldības institūcijām

Lēmuma pieņēmēju izglītošana ar skaidriem pamatojumiem, norādot uz normatīvajos aktos nepieciešamajām izmaiņām.

07

korporatīvā atbildība un ilgtspēja

korporatīvā atbildība un ilgtspēja

Atbildība pret sevi, vidi un sabiedrību ir atslēga konkurences priekšrocību iegūšanā.

08

vadības konsultācijas

vadības konsultācijas

“Skats no malas”, lai definētu virzītājspēkus un kavēkļus ceļā uz attīstību un pieņemtu lēmumus.

Ja atrisināt problēmas būtu vienkārši, to spētu visi, bet tā nav, tāpēc ļaujiet mums darīt to, ko darām vislabāk.

McCANN Consulting

līderi

Arnis Marcinkēvičs

Vadošais partneris

kompetences

Lobēšana, Public Affairs

Elīna Dobulāne

Klientu servisa direktore

kompetences

Problēmjautājumu un krīžu vadība

Jānis Andžāns

Vecākais konsultants

kompetences

Krīzes komunikācija, Korportīvā komunikācija